Solo show “Črna/Black” by PERNILLE KOLDBECH FICH in Photon Galerija, Ljubljana, Slovenia

Solo show “Črna/Black” by PERNILLE KOLDBECH FICH in Photon Galerija, Ljubljana, Slovenia

Opening: Friday, 13 April 2012 at 8 pm
Otvoritev: petek, 13. april 2012 ob 20.uri

Open from-to/Razstava odprta: 13. aprila do 18. maja 2012
Opening time/urnik galerije: ponedeljek– petek / Monday – Friday: 12.00 – 18.00

Adress/naslov: Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

At 7pm: The exhibition will be opened by the Ambassador of the Kingdom of Denmark, H. E. Mr. Karsten Vagn Nielsen. Artist Talk by Pernille Koldbech Fich and short lecture by curator Tijana Mišković on the cultural dialogues in art production and curatorial work. Visitors get a signed catalog for free.

Ob 19. uri: Razstavo bo odprl veleposlanik Kraljevine Danske, Nj. eksc. gospod Karsten Vagn Nielsen. Pogovor s Pernille Koldbech Fich in krajše predavanje kuratorke Tijane Miškovic na temo dialoga med art producentom in kuratorjem. Obiskovalci predstavitve dobijo gratis signiran katalog.

A variety of women posing in front of the camera, staged in simple furnished, dark spaces, thereby creating a mysterious dialogue within their surroundings. These human characters, their relationships and a series of imagined fictional events are the basis elements of Pernille Koldbech Fich’s exhibition Black.
The artist has chosen to capture the uncertainty that occurs between strangers – in this case the artist and object – in order to create a series of photographs that hovers between reality and illusion. Pernille Koldbech Fich possess a special ability to condense moods, meanings and narrative potential into low-key stories that make the photographs somewhat alluring in their quiet and poetic melancholy.

Različne ženske pozirajo pred kamero v skromno opremljenih, temnih prostorih, ter ustvarjajo skrivnostni dialog z okolico. Ti ženski liki, njihova razmerja in izmišljeni dogodki predstavljajo osnovo predpostavko razstave Pernille Koldbech Fich z naslovom ‘Črno’. Umetnica se je odločila ujeti negotovost, ki se pojavi med neznanci – v tem primeru med njo in “objekti” – da bi ustvarila serijo fotografij, ki lebdijo med realnostjo in iluzijo. Edinstvene podobe fotografij delujejo kot atmosferski medij z močnimi psihološkimi in poetičnimi konotacijami, medtem ko podrobnosti in teksture ustvarjajo učinek, kot da je gledalec odsev fotografij. Pernille Koldbech Fich ima izjemno sposobnost, da zgosti razpoloženja, pomene in pripovedne potenciale v minimalistične zgodbe, zaradi katerih postanejo fotografije privlačne v njihovi tihi in poetični melanholiji.
Beate Cegielska, Galleri Image

Pernillle Koldbech Fich (1971) is represented in Danish Collections like The Danish Art Council, Nykredit, Museet for Fotokunst and The National Museum of Photography. She works with staged photography and has in the recent years mainly been concentrated on how much of a story can be told with a minimum of resources. The basic principles of her photography can be found in simply spaces, with or without fictional characters and their imagery.

Pernille Koldbech Fich (1971), ki deluje zlasti v polju režirane fotografije, se v zadnjih letih posveča predvsem vprašanju, kako priprovedovati zgodbo z minimalnimi sredstvi. Osnovni principi njene fotografske izraznosti se navezujejo na motiviko preprosto oblikovanih prostorov, pogosto vključujoč fiktivne like in njihovo imažerijo. Pogosto uporablja elemente različnih časovnih razdobij, ki jih povezuje z zgodovino slikarstva in fotografije. Za svoje delovanje je prejela več pomembnih nagrad: Nagrado občinstva na festivalu F/stop Internationales Fotografiefestival v Leipzigu kakor tudi priznanje za najboljši portfolio (2010). Poleg različnih mednardonih razstav, se je Koldbech predstavila na jesenski razstavi v Kunsthal Charlottenborg na Danskem, v galerijah Peter Lav, Traneudstillingen, Galleri Image, Møstings Hus in Museet for Fotokunst. Njena dela se nahajajo v zbirkah Danish Art Councila, Nykredit-a, Museet for Fotokunst ter The National Museum of Photography.
For more information
– about the artist please visite www.pernillekoldbechfich.com
– about the exhibition please contact:
Photon Association
Festival Photonic Moments
Trg Prekomorskih brigad 1, Ljubljana
T: +386 59 977907
M: +386 40 168023
www.photon.si
www.photonicmoments.net