Sarajevo Winter is showing Jesper Just, Joachim Koester and Per Bak Jensen

Sarajevo Winter is showing Jesper Just, Joachim Koester and Per Bak Jensen

O IZLOZBI:
Tri danska umjetnika, koji će ovom prilikom biti predstavljeni bosanskohercegovačkoj publici u okviru “Sarajevske Zime” ujedno su i tri generacije unutar savremene danske umjetnosti. Ako bi neko pokušao da povuče liniju kroz par likovnih generacija unutar danskog savremenog slikarstva, od naprimjer Asger Jorn-a, Per Kirkeby-a, pa do Tal R-a, gotovo paralelno sa tom linijom išla bi linija u savremenom umjetničkom filmu i fotografiji, od Per Bak Jensen-a preko Joachim Koester-a do Jasper Just-a. Iako svaki za sebe ima različit i svojstven pristup unutar medijskog prostora koji djele, dodirnu tačku nalaze u potrebi za pripovjedanjem. To je vjerovatno centralni razlog zašto su odabrani da predstavljaju Dansku na ovom festivalu. U kotlu svijetske savremene umjetnosti, gdje sve polako vri u jednu masu, njihov narativ je možda jedini put da nas dovede do one suptilne, mirne, usamljene ali odlučne danske ili skandinavske duše. Možda njhovi motivi nisu često motivi Danske, i možda nisu danske priče, njihov pogled i interpretacija tih događaja i sredina je najbliže nečemu što bi se moglo okarakterisati kao izvorno danski pristup, ili možda jos bolje skandinavski. Njihova česta, i gotovo religiozna okrenutost prirodi nešto je što ih na jedan način karakteriše i izdvaja, a ujedno spaja sa ostakom svijeta. Tako njihov odnos jednih prema drugima i njihov doživljaj samih sebe u neku ruku je specifičan, dok na drugi način savim uobičajen i univerzalan. Te, da bi našli stvarnu nit koja karakteriše naše skandinavske goste, i kroz sumu sličnosti dokučili njihovu specifičnost , radovi ova tri savremena umjetnika su možda najbolji metafizički put do tog cilja.
Dok gledamo fotografije Per Bak Jensen-a, često smo konfrontirani sa monumentalnim, gotovo religioznim motivima prirode ili urbanih sredina, koji samo, na momenat, izgledaju zatvoreni negdje u svom svijetu sami za sebe. Međutim, ako im damo priliku, pred nama se otvara čitav jedan svijet refernci, priča, i odluka koje su prosle kroz Per Bak Jensen-ove misli prije nego što je pritisnuo okidač svog fotoaparata. Također, ovo nije krstaški rat vođen fotografskim aparatom, ovo je jedna suptilna potraga za nama samima. Slično kao kod Jesper Justa gdje je nemoguće izbjeći doživljaj da su njegovi junaci uvijek u misiji da nam otvore neka vrata naše podsvijesti, iza kojih stepenice vode negdje daleko, u nas same. Joachim Koester-ov rad nas takodjer vodi u jednu potragu za nepoznatim djelovima našeg uma, rekonstruišući sa svojim psihogeografskim pristupom jednu izgubljenu vezu izmedju mističnih dogadjanja u prošlosti i njihovih ostataka koje u sadašnjosti samo doživljavamo kroz napuštene kuće, tragove i zaboravljene fragmente simbola van konteksta.

Tekst: Ismar Cirkinagic, Lektor: Kristina Nikolić

ABOUT THE EXHIBTION:

Contemporary Danish art – artworks of:

Per Bak Jensen, Jesper Just and Joachim Koester.

Curated by Ismar Čirkinagić and Tijana Mišković

Three Danish artists will be presented to the public of Bosnia and Herzegovina during the festival Sarajevo Winter. They are in the same time three generations of Danish contemporary art. If somebody would try to draw a line through the visual art generation in Danish contemporary painting, a good example would go from Asger Jorn to Per Kirkeby to Tal R. Simultaneously you could draw a line through Danish contemporary art video and photography. This would go from Per Bak Jensen over Joachim Koester to Jesper Just. Each of the three artists has very individual and different approaches to the media they share, but the necessity for the narrative is an element they all have in common. This was one of the reasons for choosing them to represent Denmark on this event. In the melting pot of the global contemporary art, where everything is slowly mixed together, their narratives can be a mean to show us the subtle, peaceful and lonely but very crucial Danish or Scandinavian soul. Maybe their motifs are not always from Denmark, and their themes are not particular Danish stories, but their artistic views and interpretations could be despite this recognized as typical Scandinavian. Their use of an almost religious orientation to nature is what separates them and in the same time connects them to the rest of the world. In this way their relationship to each other and to themselves is artistically specific but also universal and common. The exhibited art works are probably the best metaphysical way to find the real conection between these three Danish artists and through a forest of simularities between their uniqueness.

When watching the photos of Per Bak Jensen, we are being confronted with monumental, almost religious motifs of nature or urban areas, which, only for a moment, look closed in their lonely world. But if we give them a chance, we can see in front of us, a totaly new world of references, stories and decisions which have passed through the mind of Per Bak Jensen before he clicked on the trigger of his camera. This is not crusade with camera, this is one subtle pursuit for ourselves. In Jesper Just’s works it is impossible to avoid a feeling that his heroes are always in the mission of opening some doors to our subconciousness with stairway leeding us somwhere deep inside ourselves. Joachim Koester also attends to touch appone mystic parts of our mind. In his work he uses a psychogeographical approach trying to reconstruct the lost relationship between mystical events in the past and their remains in the present being experienced through abandoned house, traces and forgotten symbols without context.

Text: Ismar Čirkinagic